Çevre Politikası

 

Yenilenebilir enerji sektöründe  Güneş Enerji Santralleri için Kurulum, İşletme & Bakım Hizmetleri veren KONAR ENERJİ  A.Ş. , hizmet faaliyetlerinin her aşamasında daha güvenli ve sağlıklı bir çalışma ortamı yaratmak ve kayıpları en aza indirmek için gerekli teknik, mali ve insan kaynaklarını sağlayarak sürekli gelişmeyi hedef alır.

Bu amaca ulaşmak için ;

  • Müşterilerin, komşuların ve yasaların çevreye yönelik isteklerini karşılamayı hedef alır.
  • Çalışanlar, müşteriler, yükleniciler, tedarikçiler, komşular ve idari kuruluşlarla iletişimi ön planda tutar.
  • Tüm kurulum ve hizmet faaliyetleri sırasında çevresel riskleri değerlendirir ve koruyucu önlemler alır.
  • Teknik ve mali imkanlarını kullanarak kaynak tüketimini, atık ve emisyonları azaltmayı ve kirliliğin önlenmesini hedef alır, mümkün olan geri kazanımları ve uygun bertarafları sağlar.
  • Çevre bilincinin geliştirilmesinde çalışanlarının, tedarikçilerinin ve yüklenicilerinin eğitimine önem verir.