İş Sağlığı ve Güvenliği Politikası

 

Yenilenebilir enerji sektöründe  Güneş Enerji Santralleri için Kurulum, İşletme & Bakım Hizmetleri veren KONAR ENERJİ  A.Ş. , hizmet faaliyetlerinin her aşamasında daha güvenli ve sağlıklı bir çalışma ortamı yaratmak ve kayıpları en aza indirmek için gerekli teknik, mali ve insan kaynaklarını sağlayarak sürekli gelişmeyi hedef alır.

Bu amaca ulaşmak için ;

  • Üst Yönetimden başlayarak tüm çalışanların katılımı ile  tehlikeleri kaynağında yok eden, sağlığın bozulmasını engelleyen koruyucu tedavi uygulayan, iş kazası ve meslek hastalıklarının oluşumunu önleyen sistemi kurar, işletir ve sürekliliğini sağlar.
  • Tüm kurulum ve hizmet faaliyetleri sırasında riskleri değerlendirir ve koruyucu önlemler alır.
  • Yeni ürün, tesis ve ekipmanın iş sağlığı ve güvenliği açısından etkilerini projelendirme aşamasında değerlendirir.
  • İş Sağlığı ve Güvenliği ile ilgili tüm mevzuat ve idari düzenlemelere uymayı, müşteri taleplerini karşılamayı temel gereklilik olarak kabul eder.
  • Kurulum, İşletme & Bakım ‘da kullanılan tüm malzemelerin temininde iş sağlığı ve güvenliği kriterlerine uyum şartı arar.
  • İş Sağlığı ve Güvenliği bilincinin geliştirilmesi için çalışanların, tedarikçilerin ve  yüklenicilerin eğitimine önem verir.